Succesvolle groene retail obligatie-uitgifte door Fluvius in België

Op 14 juni 2023 kondigde Fluvius System Operator CV (“Fluvius”) de uitgifte aan van groene retail obligaties voor een minimumbedrag van 150 miljoen euro en een maximumbedrag van 300 miljoen euro met een jaarlijkse coupon van 4% bruto en een looptijd van 4 jaar (de “Obligaties”). Aangezien een bedrag van 240 miljoen euro werd opgehaald, heeft Fluvius, in onderling overleg met Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank als joint lead managers, besloten om de inschrijvingsperiode vervroegd te beëindigen op 16 juni 2023 om 17.30 uur.

De Obligaties zullen worden uitgegeven op 28 juni 2023 en een aanvraag zal door Fluvius (of namens deze) ingediend worden om de Obligaties te noteren en toe te laten tot de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel vanaf de uitgiftedatum. De verwachte betaaldatum is 28 juni 2023.

In geval van overinschrijving kan een vermindering van de inschrijvingen van toepassing zijn, d.w.z. dat de inschrijvingen proportioneel worden verminderd, met een toewijzing van een veelvoud van 1 000 EUR en, voor zover mogelijk (d.w.z. voor zover er niet meer investeerders dan Obligaties zijn), een minimum nominaal bedrag van 1 000 EUR dat overeenstemt met de denominatie van de Obligaties en dat het minimum inschrijvingsbedrag voor investeerders is. Voor inschrijvers kunnen verschillende verminderingspercentages gelden met betrekking tot de bedragen waarop zij hebben ingeschreven, afhankelijk van de financiële tussenpersoon via welke zij op de Obligaties hebben ingeschreven.

“Wij zijn verheugd dat er zoveel beleggers geïnteresseerd zijn in de energietransitie en het belang daarvan inzien. Fijn dat we zoveel vertrouwen krijgen van de burgers. Met het geld dat hiermee wordt opgehaald, bouwen wij vanuit Fluvius verder aan de elektriciteitsnetten van de toekomst." ​ - ​ Frank Vanbrabant, CEO Fluvius

 

Dit bericht moet samen gelezen worden met het Basisprospectus, de definitieve voorwaarden en de uitgiftespecifieke samenvatting met betrekking tot de Obligaties, beschikbaar op www.fluvius.be/groene-belegging-voor-particulieren of bij de begeleidende banken:

 

  • Belfius

NL: https://www.belfius.be/obligatie-fluvius-2023

FR: https://www.belfius.be/obligation-fluvius-2023

  • BNP

NL: https://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen

FR: https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer

  • KBC

NL: https://www.kbc.be/bonds/fluvius2023

FR: https://www.kbc.be/fr/bonds/fluvius2023

  • ING

NL: https://www.ing.be/nl/particulieren/beleggen/obligaties

FR: https://www.ing.be/fr/particuliers/investir/obligations

 

Contactgegevens

Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie over Fluvius kan u een e-mail sturen naar Fluvius ​ Investor Relations (investors@fluvius.be) of naar de Corporate woordvoerder en perscontact Björn Verdoodt (bjorn.verdoodt@fluvius.be).

 

DISCLAIMER

DEZE MEDEDELING IS NIET BESTEMD VOOR DISTRIBUTIE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR EEN DERGELIJKE DISTRIBUTIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VERBODEN IS.

Deze mededeling vormt geen aanbod tot verkoop van of inschrijving op effecten, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten of tot het doen van een aanbod tot inschrijving op effecten, en effecten zullen niet worden verkocht of onderschreven in een rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging, verkoop of inschrijving onwettig zou zijn zonder een voorafgaande inschrijving of voorafgaande kwalificatie overeenkomstig de financiële wetgeving van dat rechtsgebied. De uitgifte van, inschrijving op of aankoop van effecten is in bepaalde rechtsgebieden onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen. Fluvius is niet aansprakelijk in geval van schending van deze beperkingen door welke persoon dan ook.

In de Verenigde Staten wordt er geen openbare aanbieding gedaan van de in dit document bedoelde effecten. De effecten waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse “Securities Act” van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") of met de effectenwetten van enige staat of enige jurisdictie van de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten of aan, of voor of ten behoeve van, Amerikaanse onderdanen (U.S. persons), behalve in overeenstemming met Regulation S onder de Securities Act of krachtens een vrijstelling op de registratievereisten van de Securities Act. Begrippen gebruikt in deze paragraaf hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in Regulation S onder de Securities Act. De effecten waarnaar in dit document wordt verwezen, werden niet goedgekeurd of afgewezen door de SEC, enige andere toezichthoudende autoriteit van effecten van enige staat of enig ander toezichthoudend orgaan van de Verenigde Staten, noch hebben deze autoriteiten de geschiktheid van dit voorgestelde aanbod of de gepastheid of juistheid van dit document beoordeeld. Elke andersluidende verklaring is een strafbaar feit in de Verenigde Staten.

Dit document is geen aanbiedingsdocument of prospectus in verband met een aanbieding van effecten door Fluvius. Beleggers mogen een aanbod van de in dit document vermelde effecten niet accepteren of verwerven, tenzij ze dit doen op basis van informatie die in het Basisprospectus en de definitieve voorwaarden van de Obligaties vervat is. Dit document is reclame voor de doeleinden van de Prospectusverordening.

 

Björn Verdoodt

Björn Verdoodt

Corporate woordvoerder, Fluvius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Fluvius

Fluvius is het netbedrijf dat verantwoordelijk is voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en warmte. Fluvius beheert ook het gemeentelijke openbare verlichtingspark. In totaal beheert het bedrijf 230.000 kilometer aan nutsleidingen en 7 miljoen aansluitingen. Fluvius is in alle 300 Vlaamse steden en gemeenten actief. 

Neem contact op met

Brusselsesteenweg 199 9090 Melle

pers@fluvius.be

www.fluvius.be