Nieuw nutsbedrijf Fluvius start op 1 juli

Fusie Eandis en Infrax is rond, nieuwe naam begin 2019 in het straatbeeld

De algemene vergaderingen van Eandis en Infrax hebben de fusie tussen beide netbedrijven donderdag definitief goedgekeurd. Zo ontstaat op 1 juli het nieuwe nutsbedrijf Fluvius, dat onder meer het netbeheer voor aardgas en elektriciteit voor heel Vlaanderen op zich zal nemen. Maar ook de riolerings- en kabelactiviteiten van het vroegere Infrax maken deel uit van Fluvius. In 2019 zal een nieuw, handgeschreven Fluvius-logo de gekende namen Eandis en Infrax in het straatbeeld vervangen. Het volledige integratietraject zal vanaf 2022 jaarlijks 110 miljoen euro recurrente besparing opleveren. 

Het plan om de werkmaatschappijen Eandis en Infrax te fuseren, dateert van mei 2017. Toen keurden de raden van bestuur van de beide bedrijven en de veertien intercommunales waarvoor ze werken de fusie een eerste keer goed. De voorbije maanden werd de volledige integratie grondig voorbereid. En vandaag gaven de aandeelhouders van Eandis en Infrax finaal groen licht om vanaf 1 juli als één werkmaatschappij voor de 308 Vlaamse gemeenten, verder te gaan. Het nieuwe bedrijf draagt de naam Fluvius, Latijn voor ‘rivier’ of ‘stroom’.

Waar een fusie van Eandis en Infrax enkele jaren geleden nog moeilijk lag, is het draagvlak voor een eenmaking de voorbije jaren sterk gegroeid. De uitdagingen in het energielandschap van morgen zijn immers te groot en te duur om twee aparte netbedrijven te behouden.

Piet Buyse, voorzitter Eandis en Wim Dries, voorzitter Infrax:

“Dit is een historisch moment in de Vlaamse energiesector. Alle 308 Vlaamse gemeenten kiezen voor het eerst voor één bedrijf dat hen zal ondersteunen bij het beheer van hun meeste nutsvoorzieningen. Fluvius wordt zo het grootste intergemeentelijk bedrijf van Vlaanderen. We zijn er van overtuigd dat deze keuze in de komende jaren voor meer efficiëntie en minder hinder in onze straten zal zorgen.”

Nutsvoorzieningen voor iedereen

De distributienetten voor elektriciteit en aardgas zijn strategisch bijzonder belangrijk in onze samenleving. Zonder hen is van de moderne samenleving geen sprake. De kwaliteit van die netten en de dienstverlening van Eandis en Infrax is ook bijzonder hoog: Vlaanderen staat in de top 5 van regio’s en landen met de meest betrouwbare energienetten van Europa. Fluvius wil dat sterke professionele parcours de komende jaren verderzetten.

Maar Fluvius wordt meer dan het eengemaakte netbedrijf voor aardgas en elektriciteit in de 308 Vlaamse gemeenten. Het bedrijf wil dé werkmaatschappij voor de meeste nutsgebonden leidingen in Vlaanderen worden. Fluvius is immers ook rioolbeheerder in 84 Vlaamse gemeenten, beheerder van het kabeldistributienet in 91 gemeenten en beheert het volledige gemeentelijke openbare verlichtingspark.

De multi-utility-aanpak (meerdere nutsvoorzieningen binnen één bedrijf) zal binnen Fluvius voor financiële en operationele efficiëntie zorgen. Hoe beter nutswerken qua planning en aanpak op elkaar kunnen worden afgestemd, hoe minder hinder ze veroorzaken en hoe minder vaak de straat open moet. Daar wordt iedereen beter van.

15 procent besparing, nettarief voor gemiddeld gezin 36 euro lager

Het samengaan van Eandis en Infrax brengt ook een positief financieel effect met zich mee. Met de fusie start een integratie- en besparingstraject dat in 2022 oploopt tot een jaarlijkse en wederkerende besparing van 110 miljoen euro. De besparing vertegenwoordigt 15 procent van de werkingskost van het nieuwe bedrijf en vertaalt zich in een verlaging van het distributienettarief met 36 euro per jaar op de eindfactuur voor aardgas en elektriciteit van een gemiddeld gezin. De besparing wordt onder meer gerealiseerd door het vermijden van dubbele investeringen, door schaalvoordelen en natuurlijke afvloeiingen. De komende jaren gaan immers een 500-tal medewerkers sowieso met pensioen. Die worden niet altijd één op één vervangen.

Belangrijke uitdagingen voor de toekomst

Fluvius wordt ook een belangrijke ondersteunende partner bij het behalen van de klimaatdoelstellingen en het realiseren van de energietransitie in Vlaanderen. Vanaf januari zal het bedrijf alvast de eerste digitale energiemeters plaatsen. Die zijn een belangrijk instrument om de overstap van centrale naar decentrale energieproductie te kunnen maken en de netten in dat nieuwe landschap goed en efficiënt te blijven beheren. Fluvius wil in de komende jaren zo van ‘netbeheerder’ naar een echte ‘systeembeheerder’ evolueren: een neutrale speler die alle marktpartijen in het nieuwe energielandschap sterk ondersteunt. Ook de nieuwe rol als onafhankelijke databeheerder kadert in die opdracht.

Tot bij u

Alle contacten met overheden, regulatoren en leveranciers verlopen vanaf 1 juli onder de nieuwe naam Fluvius. Voor de eindklant verandert er voorlopig niets. Die zal het nieuwe Fluvius-logo pas begin 2019 in het dagelijks leven tegenkomen, als de verschillende klantenprocessen van Eandis en Infrax voldoende op elkaar zijn afgestemd. Op dat moment verdwijnen Eandis en Infrax van de wagens, werfborden, werkpakken en gebouwen; en komt iedereen via alle kanalen (klantenkantoren, website, sociale media, telefoonnummers, e-mail) altijd bij Fluvius terecht.

Het nieuwe Fluvius-logo wordt een duidelijke stijlbreuk met de eerder technische logo’s van Eandis en Infrax. Fluvius gaat voor een uniek en handgeschreven logo. Het bedrijf wil de komende jaren inzetten op sterkere relaties met zijn klanten en stakeholders. Die ambitie om de klantenervaring verder te verbeteren komt ook tot uiting in de nieuwe slogan van het bedrijf: “Tot bij u”.

Walter Van den Bossche, gedelegeerd bestuurder en Frank Vanbrabant, CEO:

“Eandis en Infrax scoorden traditioneel zeer hoog op vakmanschap en betrouwbaarheid van onze diensten. Op dat punt zijn we Europese top, daar willen we in geen geval op inboeten. Maar de komende jaren willen we ook extra aandacht schenken aan onze klant en hem nog meer centraal zetten bij alles wat we doen. Ons nieuwe Fluvius-logo en de slogan ‘Tot bij u’ drukt die ambitie ten volle uit. Daar gaan we voor.”

 

Fluvius in een notendop

 

 • Maatschappelijke zetel: Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle
 • Voorzitter: Piet Buyse (burgemeester van Dendermonde)
 • Ondervoorzitter: Wim Dries (burgemeester van Genk)
 • Gedelegeerd bestuurder: Walter Van den Bossche
 • CEO: Frank Vanbrabant
 • Aantal medewerkers: 5330
 • Werkmaatschappij voor 14 intercommunales: Gaselwest, Imea, Imewo, Infrax West, Inter-Aqua, Inter-Energa, Intergem, Inter-Media, Iveg, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas.

 

 • Omzet: 3,1 miljard euro
 • Waarde van alle assets binnen Fluvius (energie, kabel, riolering, warmte): 11 miljard euro
 • Investeringen 2017: 681 miljoen euro

 

 • Totale lengte elektriciteitsnet: 142.000 kilometer
 • Totale lengte gasnet: 57.000 kilometer
 • Totale lengte riolering: 11.000 kilometer
 • Totale lengte kabeldistributienet: 20.500 kilometer
   
 • Totaal aantal aansluitingen: 7 miljoen
 • Aantal aansluitingen elektriciteit: 3,5 miljoen
 • Aantal aansluitingen aardgas: 2,2 miljoen
 • Aantal lichtpunten (openbare verlichting): 1,2 miljoen
 • Aantal aansluitingen riolering: 630.000
 • Aantal aansluitingen kabeldistributie: 540.000

 

 • Dochterondernemingen: De Stroomlijn (64,3%), Atrias (50%), Synductis (25%).

 

 

Wat doet Fluvius concreet?

 

 • Aanleggen, beheren en onderhouden van de distributienetten voor aardgas en elektriciteit in alle 308 Vlaamse gemeenten.
 • Aanleggen, beheren en onderhouden van de riolering in 84 gemeenten.
 • Beheerder van het kabeldistributienet in 91 gemeenten. (Telenet maakt van dit net gebruik om zijn diensten aan gezinnen en bedrijven aan te bieden, Fluvius biedt via dit net extra telecomdiensten aan zijn gemeentelijke aandeelhouders).
 • Beheerder van de openbare verlichting in alle 308 Vlaamse gemeenten.
 • Aanleggen van warmtenetten.
 • Sociale energieleverancier voor klanten die door de commerciële markt gedropt worden.
 • Promoten van rationeel energie- en watergebruik (REG en RWG). Verwerking en uitbetaling van REG-premies voor gezinnen en bedrijven.
 • Uniek loket voor het aanvragen en uitbetalen van groenestroomcertificaten (GSC).
 • Ondersteuning van gemeenten bij het energiezuinig maken van publieke gebouwen, in samenwerking met de commerciële markt.

 

Het nieuwe logo

PDF - 595 Kb

Het nieuwe logo

PDF - 594 Kb

Persbericht lancering Fluvius (NL)

PDF - 378 Kb

Persbericht lancering Fluvius (EN)

PDF - 351 Kb

Björn Verdoodt

Woordvoerder corporate, Fluvius

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Fluvius

Fluvius is het netbedrijf dat verantwoordelijk is voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en warmte. Fluvius beheert ook het gemeentelijke openbare verlichtingspark. In totaal beheert het bedrijf 230.000 kilometer aan nutsleidingen en 7 miljoen aansluitingen. Fluvius is in alle 300 Vlaamse steden en gemeenten actief. 

Neem contact op met

Brusselsesteenweg 199 9090 Melle

[email protected]

www.fluvius.be