Installatie digitale watermeters stilaan op kruissnelheid: 2,8 miljoen tegen eind 2030

Samenwerking onder nutsbedrijven in Vlaanderen

Al 170.000 Vlaamse gezinnen die klant zijn bij waterbedrijven Farys, De Watergroep of Pidpa hebben op dit moment een digitale watermeter in huis. De installatie van de digitale watermeter komt stilaan op kruissnelheid na een succesvolle proefperiode. De ambitie is dat tegen 2030 2,8 miljoen Vlaamse gezinnen een digitale watermeter hebben. De komende jaren slaan de 3 Vlaamse waterbedrijven de handen in elkaar met Fluvius voor de installatie van de digitale watermeter. Een gelijktijdige installatie van digitale meters (elektriciteit, gas en water) zorgt voor minder hinder bij de klanten. Bovendien zorgt de samenwerking met Fluvius ook voor een vlotte gegevensuitwisseling.

Het is de ambitie dat tegen eind 2030 2,8 miljoen gezinnen in Vlaanderen een digitale watermeter hebben en hun ​ waterverbruik op de voet kunnen volgen. Zo zullen klanten vlugger het resultaat van hun inspanningen zien rond waterbesparing en worden waterlekken veel sneller opgemerkt. Om die bijna 3 miljoen digitale watermeters te plaatsen, werken waterbedrijven Farys, De Watergroep en Pidpa samen. Op dit moment zijn er al 170.000 digitale watermeters geïnstalleerd bij klanten van Farys, De Watergroep en Pidpa.

Gezamenlijke installatie van alle digitale meters

Paul Adriaensen, programmamanager Digitale meters bij Fluvius: “Na een geslaagd proefproject blijven we samenwerken met Farys, De Watergroep en ​ Pidpa om alle digitale meters op hetzelfde moment te laten plaatsen door 1 installateur. Dat is in het voordeel van onze klanten en past volledig binnen onze ‘minder hinder voor onze klanten’-benadering. Daarnaast hergebruiken we maximaal de bestaande communicatietechnologie. De digitale watermeters worden - net als de gasmeters - gekoppeld aan de digitale elektriciteitsmeter van Fluvius en kunnen zo communiceren met de buitenwereld.”

Slimme digitale watermeter

Programmamanager Digitale Watermeter Alexandra De Jonge legt uit waarom de samenwerking met Fluvius ook los van de gemeenschappelijke installatie cruciaal is: “Dankzij de samenwerking met Fluvius kunnen we onze digitale watermeter ‘slim’ maken. Een watermeter heeft geen aansluiting op het elektriciteitsnet. Om verbruiksgegevens door te sturen, zouden we het toestel eerst moeten uitbreiden met een extra communicatiemodule en een aangepaste batterij. Dankzij de samenwerking met Fluvius kunnen we de digitale watermeter bij de installatie aan de digitale elektriciteitsmeter koppelen. Die digitale elektriciteitsmeter bevat sowieso elektriciteit en gebruikt al een netwerk om energiegegevens door te sturen. Dankzij een minibatterij en verbinding met de digitale energiemeter, kan onze digitale watermeter via het netwerk van Fluvius ook waterverbruiksgegevens doorsturen. Voor alle duidelijkheid, alle data blijft uiteraard strikt gescheiden per klant en nutsbedrijf. ​ Dankzij de slimme digitale watermeter hoeven onze klanten nooit meer hun meterstand door te geven, kunnen ze hun waterverbruik veel beter opvolgen en krijgen ze hun factuur automatisch op basis van het werkelijke waterverbruik.”

Timing en werking digitale meters
Wanneer een klant een digitale watermeter krijgt en kan genieten van de voordelen van zo’n toestel, hangt af van welke digitale meters op dit moment al in huis zijn. Er zijn 3 verschillende scenario’s.

1. Nog geen digitale energiemeter(s) én nog geen digitale watermeter.

Een installateur komt de digitale watermeter en digitale energiemeter(s) samen installeren. Zodra de digitale meters succesvol geplaatst zijn:

  • wordt het verbruik automatisch doorgestuurd naar de betrokken nutsbedrijven en moeten er dus geen meterstanden meer doorgeven worden.
  • kan het gas- en elektriciteitsverbruik worden opgevolgd via mijn.fluvius.be. Via de P1-poort van de digitale elektriciteitsmeter kan bovendien een app worden aangesloten om het verbruik op de voet te volgen.
  • kan het waterverbruik opgevolgd worden via de klantenzone van het waterbedrijf, afhankelijk van je waterbedrijf kan dit nu al of zeer binnenkort.

2. Al (een) digitale energiemeter(s) maar nog geen digitale watermeter.

Alle klanten van Farys, De Watergroep en Pidpa krijgen tegen eind 2030 een installateur op bezoek die een digitale watermeter plaatst. Zolang de klant ​ geen digitale watermeter heeft:

  • wordt voorlopig elk jaar een uitnodiging gestuurd om de stand van de watermeter door te geven.
  • kan het jaarlijkse waterverbruik worden opgevolgd in de klantenzone van het waterbedrijf (op basis van de gefactureerde meterstanden).
  • stuurt de digitale elektriciteitsmeter de meterstanden van gas en elektriciteit wel al automatisch door naar Fluvius. Via de P1-poort van de digitale elektriciteitsmeter kan bovendien een app worden aangesloten om het verbruik op de voet te volgen.

3. Al een digitale watermeter maar nog geen digitale energiemeter(s).

Alle huishoudelijke klanten van Fluvius krijgen bezoek van een installateur die de digitale energiemeters plaatst. Zolang de klant geen digitale energiemeter heeft:

  • wordt voorlopig elk jaar een uitnodiging gestuurd om de meterstanden van water- en energiemeter(s) door te sturen.
  • kan het jaarlijkse water-, gas- en elektriciteitsverbruik opgevolgd worden in de klantenzone van het waterbedrijf en mijn.fluvius.be.
  • hangt er een blauwe sticker op de analoge elektriciteitsmeter. Bij de installatie van een digitale energiemeter gebruikt de installateur de code op die sticker om de digitale watermeter met de digitale elektriciteitsmeter te verbinden en ‘slim te maken’. Pas als die verbinding gemaakt is, kan er voluit genoten worden van de voordelen van een digitale watermeter.
Björn Verdoodt

Björn Verdoodt

Corporate woordvoerder, Fluvius

Over De Watergroep

De Watergroep is een autonoom Vlaams waterbedrijf dat producten en diensten aanbiedt in de hele waterketen. Via een netwerk van meer dan 34.500 kilometer waterleidingen levert het op een duurzame manier drinkwater aan ruim 3,3 miljoen klanten in 177 gemeenten gespreid over West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. De Watergroep beschikt over 86 grondwaterwinningen en 5 oppervlaktewaterwinningen, samen goed voor een drinkwaterproductie van meer dan 120 miljoen kubieke meter. Het integraal waterbedrijf is via Riopact bovendien een partner voor gemeentelijk afvalwater- en regenwaterbeheer. Daarnaast biedt dochterbedrijf Azulatis ook innovatieve water-op-maatoplossingen voor bedrijven aan.

Over Farys

Farys is een opdrachthoudende vereniging georganiseerd volgens het Decreet over het Lokaal Bestuur. Als opdrachthoudende vereniging staat Farys voor haar deelnemers in voor de drinkwaterdistributie en -transport, de zuivering van afvalwater en het beheer van ​ sportaccommodaties.

Dankzij een uitgebreide transport- en opslaginfrastructuur versterkt Farys de leveringszekerheid ook buiten het eigen distributiegebied. Het bedrijf ondersteunt verder de lokale inzameling en het transport van afvalwater naar de bovengemeentelijke saneringsvoorzieningen. Via een brede technische en projectexpertise biedt Farys een waaier van diensten aan op het vlak van bouw, renovatie, onderhoud en exploitatie van lokale sport- en recreatiefaciliteiten.

Over Pidpa

Pidpa is een warm bedrijf met een groot hart voor haar klanten, vennoten en medewerkers. Met ​ 766 werknemers ​ produceren wij elke dag meer dan 175 miljoen liter drinkwater en leveren dit aan huis bij ​ 1,3 miljoen gebruikers.. Maar Pidpa is ondertussen uitgegroeid tot meer dan een drinkwaterbedrijf. ​ Daarnaast zorgt Pidpa voor een professioneel rioleringsbeheer in 46 gemeenten, waarbij de opvang en het transport van hemel- en afvalwater zo efficiënt mogelijk gebeurt. Pidpa is vandaag een betrouwbare waterpartner waar klanten terecht kunnen voor innovatieve en duurzame oplossingen voor hun waterproblementraal. In ons ​ educatief centrum Hidrodoe informeren we mensen over ​ het belang en de waarde van water en leren hen hiermee zorgvuldig om te gaan Vandaag is Pidpa dan ook een integraal waterbedrijf dat haar ​ steentje bijdraaagt aan het water van de toekomst.

Over Fluvius

Fluvius is het netbedrijf dat verantwoordelijk is voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en warmte. Fluvius beheert ook het gemeentelijk openbare verlichtingspark. ​ In totaal beheert het bedrijf 230.000 kilometer aan nutsleidingen en 7 miljoen aansluitingen. ​ Fluvius is in alle 300 Vlaamse steden en gemeenten actief.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Fluvius

Fluvius is het netbedrijf dat verantwoordelijk is voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en warmte. Fluvius beheert ook het gemeentelijke openbare verlichtingspark. In totaal beheert het bedrijf 230.000 kilometer aan nutsleidingen en 7 miljoen aansluitingen. Fluvius is in alle 300 Vlaamse steden en gemeenten actief. 

Neem contact op met

Brusselsesteenweg 199 9090 Melle

pers@fluvius.be

www.fluvius.be