Ingelmunster en Fluvius starten piloot-plan voor upgrade lokale elektriciteitsnet  

De gemeente Ingelmunster en netbedrijf Fluvius zijn deze week gestart met de eerste werken in het kader van hun ‘laagspanningsplan’. Dat mikt op een proactieve upgrade van het lokale elektriciteitsnet. In de Hinnebilkstraat is Fluvius intussen gestart met de aanleg van future-proof 400 volt-netten, en later dit jaar volgen ook de Brigandstraat en de Lammekensknokstraat. Via zo’n laagspanningsplan, dat er op termijn komt voor elke stad en gemeente in Vlaanderen, bereidt Fluvius de lokale elektriciteitsnetten voor op de energietransitie. ​ 

Proactief “Netwerken voor morgen” 

Om de klimaatopwarming tegen te gaan, moeten we tegen 2050 afstappen van fossiele brandstoffen zoals stookolie of aardgas. Die energietransitie zal vooral veel druk leggen op onze elektriciteitsnetten, die almaar meer warmtepompen, elektrische voertuigen en zonnepanelen moeten aankunnen. Daar zijn de komende jaren heel wat netversterkingen voor nodig, ook in het laagspanningsnetwerk dat loopt tot bij elke woning in Vlaanderen. Liefst 40% van die laagspanningsnetten moet de komende 10 jaar een upgrade krijgen. 

“Om daar zo goed mogelijk op te anticiperen, brengen we voor elke stad en gemeente nauwkeurig in kaart waar er precies zwaardere kabels en extra cabines nodig zijn in de komende 10 jaar”, zegt Emiel Vandewalle van Fluvius. “Dat gebeurt concreet door diepgaande computersimulaties en inschattingen van de groei van het aantal zonnepanelen, warmtepompen en elektrische voertuigen bij gezinnen in de buurt. Zo weten we waar we best nu al aan de slag gaan. Gewapend met die analyses kloppen we aan bij de betrokken steden en gemeenten om de werken in te plannen met een gezonde spreiding en minimale hinder. Uiteraard onderzoeken we ook uitgebreid waar we kunnen samenwerken met andere nutsbedrijven of geplande wegenwerken. Voor heel Vlaanderen staan er vandaag al een 30-tal laagspanningsplannen in de steigers.” ​ 

Piloot Ingelmunster: proactieve werken versnellen reactieve aanpak 

Net als bij de andere steden en gemeenten waar Fluvius nu al laagspanningsplannen voor opstelt, is er ook in Ingelmunster heel wat werk voor de boeg. Daar ligt nog 106 kilometer 230V-elektriciteitsnetwerk. Dat werkt vandaag perfect, maar kan minder vermogen leveren dan de nieuwe 400V-netwerken die geschikt zijn voor de vele elektrische wagens, zonnepanelen en warmtepompen die er morgen zullen komen. ​ 

“We kunnen die 106 kilometer kabels onmogelijk op korte tijd vervangen,” zegt Rudy Verplancken van Fluvius. “Dat zou zeer veel hinder veroorzaken. Daarom starten we vandaag al stapsgewijs met de aanpassing van onze netten. Dat verloopt voor een deel reactief: bij klanten die vandaag een zwaardere aansluiting nodig hebben, doen we die netversterking al vroeger. En via deze laagspanningsplannen versterken we ze ook proactief: dan ligt het elektriciteitsnet voor hun deur al helemaal klaar zodra er meer elektrisch vermogen nodig is, bijvoorbeeld na de aankoop van een elektrische auto of verbouwingswerken waarbij een oude mazout- of gasketel werd vervangen door een elektrische warmtepomp.” 

Nauwe samenwerking 

“In heel Vlaanderen staan we voor zeer grote uitdagingen om de energietransitie samen tijdig te realiseren. Ook Ingelmunster wil hier werk van maken.”, zegt Jan Rosseel schepen van nutsvoorzieningen. “Dat zal jammer genoeg wel wat graafwerken en hinder met zich meebrengen, maar die willen we zo gericht en slim mogelijk aanpakken. We streven naar zoveel mogelijk synergie met alle mogelijke partners. En daarom ben ik erg blij met de gemeentelijke aanpak van Fluvius. Als lokaal bestuur kunnen we hen ondersteunen en lokale accenten leggen, in onze eigen maatschappelijke context. Het is trouwens niet de eerste keer dat we op deze manier werken. Eerder gebeurde hetzelfde voor de ombouw van onze openbare verlichting naar interactieve leds en onze droogte- en hemelwaterplannen.” 

Onderdeel van groter investeringsplan Fluvius 

Sinds 2022 moet Fluvius jaarlijks op vraag van regulator VREG een investeringsplan over een tijdspanne van tien jaar neerleggen. Daarin wordt toegelicht welke investeringen en acties volgens Fluvius nodig zijn om de Vlaamse distributienetten voor elektriciteit en gas aan te passen aan alle nieuwe maatschappelijke noden door de energietransitie. In de komende 10 jaar voorziet Fluvius 4 miljard aan extra investeringen, alles samen goed voor bijna 36.500 kilometer elektriciteitskabels en 1 op 3 elektriciteitscabines die moeten worden aangepakt. De ‘gemeentelijke laagspanningsplannen’ zijn daar een onderdeel van en betrekken de lokale besturen maximaal bij die oefening om de maatschappelijke impact zo haalbaar mogelijk te maken. Meer info over de inspanningen van Fluvius voor de energietransitie staat op www.fluvius.be/netwerkenvoormorgen. ​ 

Perscontacten 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Fluvius

Fluvius is het netbedrijf dat verantwoordelijk is voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en warmte. Fluvius beheert ook het gemeentelijke openbare verlichtingspark. In totaal beheert het bedrijf 230.000 kilometer aan nutsleidingen en 7 miljoen aansluitingen. Fluvius is in alle 300 Vlaamse steden en gemeenten actief. 

Neem contact op met

Brusselsesteenweg 199 9090 Melle

[email protected]

www.fluvius.be