Fluvius, Vrije Universiteit Brussel en Green Energy Park vzw slaan de handen in elkaar.

Proeftuin voor innovatieve onderzoeksprojecten rond de netwerken voor morgen en klimaatadaptatie

Op 21 december 2023 ondertekenden Fluvius, de Vrije Universiteit Brussel en Green Energy Park vzw een langdurige samenwerkingsovereenkomst voor proefprojecten rond CO2-neutraliteit. Door deze samenwerking kan Fluvius, samen met zijn partners, nieuwe technologieën uittesten in een realistische en futuristische proefomgeving. Daarbij kan onderzoek gedaan worden naar groene energie, nieuwe datatoepassingen, mobiliteitsvraagstukken of klimaatoplossingen in een ‘smart city’-omgeving.

Green Energy Park: meer dan een gewone proeftuin.

Green Energy Park beschikt over een CO2-neutrale, realistische proeftuin in een bestaande werk- en woonomgeving, uniek in Europa. Dit “multi energy grid” is voorzien van een grootschalig elektriciteitsnet, een warmtenet (ultralage temperatuur) en uitgebreide elektrische mobiliteitsmogelijkheden in een bestaand bedrijventerrein.

Binnen het onderzoekscentrum Mobiliteit, Logistiek en Automobieltechnologie MOBI van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) spitst het interdisciplinaire wetenschappelijk onderzoeksteam EVERGi zich toe op het domein van innovatie van de energietransitie. Door co-creatie, ondersteuning en samenwerking in projecten, het creëren van gezamenlijke R&D-mogelijkheden, … wenst het team academische innovatie naar industriële praktijken te brengen. Green Energy Park is de uitstekende uitvalsbasis om deze ambitie waar te maken.

Prof. Dr. Thierry Coosemans, directeur EVERGi: “Fluvius is als energieverdeler een onmisbare partij voor de transitie naar het CO2-neutraal energiesysteem van de toekomst. De VUB zet hard in op deze transitie en het is voor ons dan ook essentieel om onze onderzoekslijnen af te stemmen met de huidige en toekomstige uitdagingen die deze strategische partner wenst aan te gaan.”

 

Fluvius: innovatie voor de netwerken van morgen

De maatschappij verandert sterk: steeds meer gezinnen en bedrijven stappen over van fossiele brandstoffen naar een CO2-neutrale energiebronnen. Er wordt meer gebruik gemaakt van warmtepompen, PV-installaties, batterijen en elektrische voertuigen. Dat betekent dat onze netten moeten voorzien zijn op de afbouw van fossiele brandstoffen en de opmars van elektrificatie.

Dankzij Green Energy Park kan Fluvius experimenteren met nieuwe toepassingen voor het gasnet zoals waterstof of groene gassen. Er kunnen nieuwe datatoepassingen onderzocht worden voor de digitale energiemeter. En ook voor het elektriciteitsnet kunnen nieuwe mogelijkheden onderzocht worden naar distributie, mobiliteit en opslag. Tenslotte kan er onderzoek gedaan worden naar nieuwe mogelijkheden binnen riolering en het herstellen van de natuurlijke watercyclus. Omdat het Green Energy Park een representatieve testomgeving is, kunnen de piloten snel omgezet worden naar de praktijk.

Jean Pierre Hollevoet, directeur Energietransitie en klimaatadaptatie:“Dankzij de samenwerking met Green Energy Park vzw kunnen we op zoek naar innovaties om de energietransitie en klimaatadaptatie te realiseren. Ik kijk er naar uit om de komende jaren, samen met onze partners verschillende onderzoekprojecten op te starten voor de verschillende netwerken. Zo zijn we beter voorbereid om onze netwerken klaar te maken voor morgen en het maximale comfort voor onze klanten ook in de toekomst te garanderen.”

 

 

 

 

Contact Fluvius

Björn Verdoodt, corporate woordvoerder, bjorn.verdoodt@fluvius.be, +32479740304

 

Contact Green Energy Park

Michaël Dooms, Gedelegeerd Bestuurder, michael.dooms@greenenergypark.be, +32 (0)47 60 61 32

 

Contact EVERGi

Thierry Coosemans, directeur EVERGi, thierry.coosemans@vub.be

 

Fluvius

Fluvius is het netbedrijf dat verantwoordelijk is voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en warmte. Fluvius beheert ook het gemeentelijke openbare verlichtingspark. In totaal beheert het bedrijf 230.000 kilometer aan nutsleidingen en 7 miljoen aansluitingen. Fluvius is in alle 300 Vlaamse steden en gemeenten actief. 

Green Energy Park ​ ​

Green Energy Park vzw is opgericht in een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel en het Universitair Ziekenhuis Brussel. Als strategisch Proeftuincentrum, gelegen in het Researchpark van Zellik, stimuleert Green Energy Park vzw de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en eindgebruikers door hen unieke proeftuinen of living labs aan te bieden waar ze hun innovatieve ontwikkelingen kunnen testen en verfijnen in een realistische omgeving. Met deze proeftuinen en haar kennis-, expertise- en opleidingscentrum wil Green Energy Park vzw de brug vormen tussen onderzoek en economie. ​ ​

www.greenenergypark.be ​

VUB/EVERGi

VUB/EVERGi maakt deel uit van het MOBI research centre. EVERGi richt zich op de ontwikkeling van holistische modellen die alle aspecten van de energie- en mobiliteitssector omvatten voor een geïntegreerde aanpak, met inbegrip van elektriciteit, mobiliteit, warmte, koeling, water, data, waterstof, e-brandstoffen, waterstof .... Daarbij heeft EVERGi speciale aandacht voor de opname van belangrijke technologieën om de energietransitie mogelijk te maken, zoals elektrische aandrijflijnen voor voertuigen, automatisering, bidirectionele laadinfrastructuur, digitalisering, Internet-of-Energy en kunstmatige intelligentie (machine learning). EVERGi is actief in tal van Europese-, nationale en regionaal gefunde projecten, alsook in direct contract research met de industrie. EVERGi was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de R&D roadmap en de projecten op het GEP van bij de oprichting daarvan. VUB is tevens betrokken als eigenaar van het terrein waar het Smart Village Lab van GEP zich bevindt.

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Fluvius

Fluvius is het netbedrijf dat verantwoordelijk is voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en warmte. Fluvius beheert ook het gemeentelijke openbare verlichtingspark. In totaal beheert het bedrijf 230.000 kilometer aan nutsleidingen en 7 miljoen aansluitingen. Fluvius is in alle 300 Vlaamse steden en gemeenten actief. 

Neem contact op met

Brusselsesteenweg 199 9090 Melle

pers@fluvius.be

www.fluvius.be