Eerste installatie digitale watermeter binnen grootschalig pilootproject

Vlaamse nutsbedrijven werken intensief samen om digitale water- én energiemeters te plaatsen en klanten te ontzorgen

Op 18 februari 2022 werd de eerste digitale watermeter geïnstalleerd in een pilootproject van drie Vlaamse waterbedrijven De Watergroep, FARYS en Pidpa en netbedrijf Fluvius. Dat project bereidt hun grootschalige uitrol van de digitale watermeter voor. Dankzij een intensieve samenwerking tussen de nutsbedrijven gebeurt de installatie van de digitale meter voor elektriciteit, gas en water gelijktijdig. ​  

Drie Vlaamse waterbedrijven De Watergroep, FARYS en Pidpa zijn gestart met een pilootproject waarbij ze 70.000 digitale watermeters bij klanten installeren, verspreid over heel Vlaanderen. Op 18 februari 2022 gebeurde de eerste installatie van zo’n digitale watermeter bij een jong gezin in Ninove. Dankzij een intensieve samenwerking met Fluvius verloopt de installatie van de digitale meter voor elektriciteit, gas en water op hetzelfde moment. Zo blijft de hinder voor klanten tot een minimum beperkt. 

Een digitale watermeter biedt heel wat voordelen ten opzichte van de analoge ‘mechanische’ watermeter. Het toestel kan zelf gegevens verzenden en ontvangen. En dat betekent in de eerste plaats minder werk voor klanten. Zo moeten ze bijvoorbeeld niet langer elk jaar hun meterstand doorgeven. En ook bij een verhuis of overname is de juiste meterstand op een bepaalde datum meteen gekend. ​ 

Deze manier van werken is gemakkelijker maar ook duurzamer: geen papieren invulkaartjes of rondrijdende meteropnemers meer om meterstanden op te nemen. Klanten ontvangen automatisch hun waterfactuur op basis van de werkelijke meterstand. In de toekomst biedt de digitale watermeter nog meer mogelijkheden zoals real-time inzicht in waterverbruik en meldingen bij abnormaal hoog verbruik, die zowel klanten, waterbedrijven als de maatschappij helpen om op een duurzame manier om te gaan met water. 

Sleutelrol digitale meters voor uitdagingen energie én water 

Om de klimaatopwarming tegen te gaan, moeten we allemaal zuiniger, slimmer en groener omgaan met energie. De digitale energiemeters van Fluvius, die sinds 2019 worden uitgerold, zijn cruciale instrumenten om dat te realiseren. Maar ook de watersector heeft gelijkaardige uitdagingen. Door de klimaatverandering kampt Vlaanderen steeds vaker met droogte en moeten we allemaal actiever inzicht krijgen in ons waterverbruik en waterlekken snel kunnen opsporen. ​ 

“Net om die uitdagingen te trotseren, spelen de digitale watermeters een sleutelrol. Daarom willen waterbedrijven De Watergroep, FARYS en Pidpa ze tegen 2030 introduceren in heel Vlaanderen,” zegt Alexandra De Jonge, programmamanager Digitale Watermeter voor de waterbedrijven. “Om dat zo efficiënt en snel mogelijk te kunnen doen, starten we een grootschalig pilootproject in samenwerking met Fluvius. We houden een gezamenlijke planning aan. Zo kunnen zowel energie- als watermeters tegelijk geplaatst worden door dezelfde technicus. Daarnaast hergebruiken we maximaal de bestaande communicatietechnologie. De digitale watermeters worden - net als de gasmeters - gekoppeld aan de digitale elektriciteitsmeter van Fluvius en kunnen zo communiceren met de buitenwereld.” 

De persoonlijke informatie van klanten, zoals verbruiksinfo of meterstanden, wordt op geen enkel moment gedeeld tussen de netbedrijven onderling. Alle klanten kloppen dus nog steeds aan bij hun gebruikelijke klantendiensten en aanspreekpunten. ​ 

Drie aannemers gaan aan de slag 

De plaatsing van de digitale meters gebeurt door de drie aannemers die vandaag al de digitale energiemeters plaatsen: Unit-T, TEAPlus en 3DM. Ze nemen elk een specifieke regio voor hun rekening. De aannemers nemen rechtstreeks contact op met de 70.000 betrokken klanten om een afspraak te maken. Elke technicus heeft een identificatiebadge van Fluvius en een sticker met het logo van de digitale watermeter. ​ 

"Met de komst van de digitale watermeter krijgt elke Vlaming op termijn een beter zicht op zijn werkelijk verbruik en kan er bovendien snel worden ingegrepen bij eventuele lekken. Dat is in het voordeel van de klant, maar bij uitbreiding alle Vlamingen. Want als we Vlaanderen weerbaarder willen maken tegen langdurige periodes van droogte die bij de klimaatverandering komen kijken, dan hebben we elke druppel water nodig. Daarnaast wordt fysieke opname van meterstanden overbodig. Elke kilo CO2 die de meterstandopmeters minder uitstoten zijn bovendien een extra zegen voor onze longen en bij uitbreiding voor heel onze omgeving", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir

Meer informatie 

Voor meer informatie over dit pilootproject kan je terecht bij: 

Voor De Watergroep: Kathleen De Schepper – corporate woordvoerder – kathleen.de.schepper@dewatergroep.be ​ – ​ 0499 58 34 80 en www.dewatergroep.be/digitalewatermeter  

Voor FARYS: Bruno Pessendorffer – woordvoerder – ​ bruno.pessendorffer@farys.be – 0473 85 61 52 en www.farys.be/nl/digitale-watermeter ​ 

Voor Pidpa: Alain T’Syen – ​ Manager Communicatie en CSR -– alain.tsyen@pidpa.be – 03 216 11 91 en www.pidpa.be/digitalewatermeter ​ 

Voor Fluvius: Björn Verdoodt – corporate woordvoerder – bjorn.verdoodt@fluvius.be – 0479 74 03 04 en www.fluvius.be/digitalemeter ​ 

Beeldmateriaal 

Standaardfoto’s en video digitale energie- en watermeters kan je downloaden: https://1drv.ms/u/s!AnvfbLahjOzqj5N-n9SziaQBGMxl1g?e=zvhhQK. Hogeresolutiefoto’s en videomateriaal op aanvraag. 

Over De Watergroep 

De Watergroep is een integraal waterbedrijf dat diensten levert binnen de hele waterketen. Via een netwerk van 34.000 kilometer leidingen bedient het 3,3 miljoen klanten en honderden bedrijven in 177 Vlaamse gemeenten van drinkwater. De Watergroep beschikt over 85 grondwaterwinningen en 5 oppervlaktewaterwinningen, samen goed voor een drinkwaterproductie van 137 miljoen m³ in 2020. De Watergroep is ook een partner in de uitbouw van gemeentelijke rioleringsnetten en leverde in 2020 ruim 9 miljoen m³ industriewater op maat aan industriële klanten. ​ 

Over FARYS 

Onder de overkoepelende naam FARYS verzorgt het intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVW diensten in het publieke domein voor steden en gemeenten. Zo staat de opdrachthoudende vereniging in voor de drinkwaterbevoorrading van particulieren en bedrijven in Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Dankzij een uitgebreide transport- en opslaginfrastructuur versterkt TMVW de leveringszekerheid ook buiten het eigen distributiegebied. Het bedrijf ondersteunt voorts de lokale inzameling en het transport van afvalwater naar de bovengemeentelijke saneringsvoorzieningen. Op basis van een brede technische en projectexpertise biedt TMVW tenslotte een waaier van diensten aan op het vlak van bouw, renovatie, onderhoud en exploitatie van lokale sport- en recreatiefaciliteiten. 

Over Pidpa 

Pidpa is producent en leverancier van drinkwater voor meer dan 1,2 miljoen klanten in 64 gemeenten van de provincie Antwerpen. Daarnaast is zij rioolbeheerder in 43 gemeenten, een aantal dat nog voortdurend aangroeit. Dankzij haar meer dan 100 jaar ervaring en uitgebreide kennis biedt zij haar klanten een ruim aanbod aan waterdiensten aan die hen moeten helpen bij een duurzaam waterbeheer. 

Over Fluvius 

Fluvius is het netbedrijf dat verantwoordelijk is voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering, kabeldistributie en warmte. Fluvius beheert ook het gemeentelijke openbare verlichtingspark. In totaal beheert het bedrijf 230.000 kilometer aan nutsleidingen en 7 miljoen aansluitingen. Fluvius is in alle 300 Vlaamse steden en gemeenten actief. ​ ​ 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Fluvius

Fluvius is het netbedrijf dat verantwoordelijk is voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en warmte. Fluvius beheert ook het gemeentelijke openbare verlichtingspark. In totaal beheert het bedrijf 230.000 kilometer aan nutsleidingen en 7 miljoen aansluitingen. Fluvius is in alle 300 Vlaamse steden en gemeenten actief. 

Neem contact op met

Brusselsesteenweg 199 9090 Melle

pers@fluvius.be

www.fluvius.be