Cross-sectoraal ecosysteem wil met IO.Energy het comfort en de energiefactuur van de eindgebruiker optimaliseren

Fluvius is een van de 'founding fathers' van het project

De Belgische netbeheerders Elia, Fluvius, ORES, Sibelga en Resa hebben vandaag het IO.Energy project (Internet of Energy) gelanceerd. Dit gebeurt in samenwerking met de bedrijfswereld, onderzoeksinstellingen en overheids-diensten. IO.Energy is een uniek Belgisch pioniersproject dat door uitwisseling van data tussen alle actoren op de energiemarkt, de ontwikkeling van nieuwe diensten mogelijk wil maken. De eindgebruiker staat hierin centraal. Dankzij een digitaal communicatieplatform kan hij z’n productie- en consumptiegedrag aanpassen aan de noden van het moment. Door bijvoorbeeld het verbruik op piekmomenten te vermijden, zal de consument zijn energiefactuur kunnen optimaliseren. Tegelijk wordt het elektriciteitssysteem zo efficiënter en duurzamer.

Het flexibel omspringen met productie en consumptie wordt steeds belangrijker in een hernieuwbare wereld waar het aanbod aan wind- en zonne-energie voortdurend varieert. Door de veranderende context van de energietransitie, wordt het voor de netbeheerders steeds uitdagender om de balans te handhaven tussen vraag en aanbod en congesties op de netten te beheren.

Via een gezamenlijk initiatief willen de netbeheerders die uitdagingen ombuigen naar opportuniteiten. Dat lukt enkel door een brede coalitie van bedrijven en organisaties op te zetten die via samenwerking nieuwe diensten opzetten die tegemoetkomen aan de verwachtingen van de consument.

In een digitaal tijdperk met nieuwe technologische innovaties zal de eindgebruiker zo meer keuzemogelijkheden hebben om in te spelen op interessante prijsprikkels of zijn comfortniveau zelf te sturen.

IO.Energy verenigt diverse sectoren die streven naar meer duurzaamheid

Dankzij het IO.Energy project worden relevante partners samengebracht die project-begeleiding krijgen en toegang tot een gezamenlijk kennisplatform. Een twintigtal partijen hebben intussen een intentieverklaring ondertekend.

Onder hen start- en scale-ups zoals Thermovault en N-SIDE, maar ook bekendere namen als Engie Electrabel, Proximus, BNP Paribas Fortis, Fluxys, Besix en REstore. Alle hebben ze stukjes van de puzzel in handen die nodig zijn om het elektriciteitssysteem van de toekomst op te zetten en nieuwe producten en diensten mogelijk te maken.

Meer innovatie, nieuwe mogelijkheden

Als IO.Energy in zijn opzet slaagt, kunnen op termijn nieuwe mogelijkheden ontstaan voor meerdere partijen:

De consument staat sowieso centraal: door uitwisseling van data, krijgt de eindgebruiker toegang tot nieuwe diensten. Zo zal hij vrij en concreet kunnen kiezen of hij bijvoorbeeld zijn zelfgeproduceerde energie wil stockeren in batterijen of ze bij de juiste prijsprikkel aan een derde partij wil verkopen. Dankzij digitalisering, automatisering en nieuwe innovaties wordt het ook mogelijk om het laden van de elektrische wagen, het starten van de wasmachine of het inschakelen van de vloerverwarming te activeren op het meest geschikte moment (gunstige prijs, nood voor het net, etc.).

De bedrijfswereld kan innoveren en nieuwe energieproducten en -diensten ontwikkelen om het comfort van de consument te verbeteren.

Netbeheerders krijgen nieuwe mogelijkheden om het Belgische elektriciteitsnet op de verschillende spanningsniveaus beter te beheren waardoor ons energiesysteem efficiënter werkt.

Eerstvolgende stappen

Onmiddellijk na de officiële opstart van het IO.Energy project, die bijgewoond werd door Federaal minister van Digitale Agenda Philippe De Backer, is al een eerste werksessie georganiseerd. In de komende maanden worden concrete ‘use cases’ uitgewerkt en getest. Op termijn kunnen daar nieuwe producten en diensten uit ontstaan. Andere bedrijven kunnen in de loop van het traject nog steeds aansluiten.

Netbeheerders kijken uit naar samenwerking

De netbeheerders zijn alvast bijzonder tevreden met de grote interesse en zien heel wat potentieel in het beter afstemmen van de energiemarkt op de energietransitie.

Chris Peeters, CEO Elia groep:

"Als netbeheerders hebben we de maatschappelijk verantwoordelijkheid om vandaag te anticiperen op de veranderingen van morgen. In een hernieuwbare wereld met variabele energieproductie, zal de vraag naar elektriciteit beter afgestemd moeten worden op het aanbod. Dankzij digitalisering en de opkomst van technologieën zoals zonnepanelen, warmteboilers en elektrische auto’s, kan de eindgebruiker actief deelnemen aan het energiesysteem en zo zijn verbruik en dus ook de energiekost optimaliseren. Het ecosysteem dat we hiervoor in België opzetten is uniek in Europa."

Walter Van den Bossche, gedelegeerd bestuurder Fluvius:

"We beseffen dat we alleen met vereende krachten het energielandschap van morgen vorm zullen kunnen geven. De consument vraagt terecht nieuwe mogelijkheden om met zijn energieproductie en -verbruik om te gaan. De hele samenleving heeft hier baat bij. De grote en brede alliantie in IO.Energy kan daar voor zorgen. Dit wordt een bijzonder boeiend en leerrijk proces voor ons allemaal. "

Fernand Grifnée, CEO ORES:

"We komen terecht in een nieuwe wereld. De energietransitie, de verdere decentralisatie van de productie en de toenemende vraag naar flexibiliteit zijn zeer uitdagend voor de netbeheerders. We willen onze ambities om hieraan tegemoet te komen, realiseren op een verantwoorde en gestructureerde manier en de gepaste middelen mobiliseren om nieuwe diensten uit te testen die nuttig zijn voor de eindgebruiker. Dat is de bedoeling van dit gemeenschappelijk initiatief dat wordt opgezet in samenwerking met andere spelers in de energietransitie".

Marie-Pierre Fauconnier, CEO van Sibelga:

"In een verstedelijkt netwerk zoals het Brusselse, is IO.Energy een innovatief project dat het mogelijk maakt om na te denken over de behoeften van morgen. Bedrijven en later ook residentiële klanten, zullen deel gaan uitmaken van het Smart City concept dat Brussel wil uitbouwen".

Luc Warichet, adjunct-directeur-generaal van RESA:

"Met dit pilootproject wordt de term " CONSOM-ACTOR " realiteit door de eindgebruiker concreet te betrekken. Dit ecosysteem staat bewust open voor innovatie en creativiteit van diverse belanghebbenden in de energiesector waar RESA deel van uitmaakt. We staan centraal in de energietransitie, vooral door de gegevens van klanten die verbonden zijn met ons netwerk. Daarom is het belangrijk om deel te nemen aan zo’n innovatief initiatief."

Interesse?

Het ecosysteem IO.Energy wordt begeleid door Co.Station Belgium. Co.Station roept zijn community en partners op om aan te sluiten bij dit baanbrekend initiatief. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Beatrice De Mahieu: +32 (0) 496 59 23 05, beatrice@co-station.com of via info@ioenergy.eu. Bijkomende info is te vinden op: ecosystem.ioenergy.eu

Persbericht (PDF)

PDF - 522 Kb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Fluvius

Fluvius is het netbedrijf dat verantwoordelijk is voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en warmte. Fluvius beheert ook het gemeentelijke openbare verlichtingspark. In totaal beheert het bedrijf 230.000 kilometer aan nutsleidingen en 7 miljoen aansluitingen. Fluvius is in alle 300 Vlaamse steden en gemeenten actief. 

Neem contact op met

Brusselsesteenweg 199 9090 Melle

pers@fluvius.be

www.fluvius.be