Coronacrisis: Tijdelijk werklozen krijgen 1 maand energie- en waterfactuur vergoed door Vlaamse overheid

Hoe gaat het in zijn werk?

De maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn ingrijpend en hebben een grote impact, ook op de inkomsten van vele gezinnen. In de eerste plaats voor gezinnen waarvan één of meerdere gezinsleden in het stelsel van tijdelijke werkloosheid terechtkomen. Daarom besliste de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir deze gezinnen financieel door deze moeilijke periode te helpen. De Vlaamse overheid draagt hun water- en energiefactuur voor een periode van 1 maand.

 

Wie komt in aanmerking? 

Werknemers die in het statuut van tijdelijke werkloosheid geplaats worden als gevolg van de COVID-19-maatregelen, de Coronacrisis.

Wat moet een werknemer hiervoor doen?

 • Niets.
 • Het is de bedoeling dat de Vlaamse overheid via informatie van de RVA - Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening komt tot een automatische en rechtstreekse storting van het bedrag op de rekening van de werknemer.

Hoe hoog is de tussenkomst van de overheid?

 • De tussenkomst wordt gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur van alle huishoudens. Op die manier kan de tussenkomst het snelst gestort worden.
 • Deze vergoeding bedraagt in totaal 202,68 € en is als volgt samengesteld:
  • voor water 30,77 euro
  • voor de verwarmingskosten 95,05 euro
  • voor de elektriciteitskosten 76,86 euro

Wat met een factuur van uw water of energieleverancier die u in tussentijd krijgt?

 • Die factuur blijft verschuldigd tegen de uiterlijke betaaldatum die vermeld staat op de factuur. U kan altijd terecht bij uw water- of energieleverancier voor betalingsmodaliteiten als de betaling van deze factuur moeilijk is.
 • De tussenkomst voor 1 maand van de Vlaamse overheid wordt echter zo snel mogelijk gestort om het geheel van gezinsfacturen draaglijk te maken.

Wat als de werknemer niet de contractant is van de water- of energieleverancier?

 • Het is de bedoeling dat de Vlaamse overheid zich in samenwerking met de RVA - Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening zo organiseert dat het bedrag terechtkomt op de rekening van de werknemer. Hiervoor zal men zich baseren op de adresgegevens.

U bent geen rechtstreekse klant, maar bijvoorbeeld bewoner in een appartementsgebouw met gemeenschappelijke watermeter op naam van de syndicus? 

 • U zal toch deze tussenkomst van de Vlaamse overheid ontvangen op uw eigen rekeningnummer.

U woont in een appartement of een wooneenheid van een sociale huisvestingsmaatschappij die collectief verwarmd wordt?

 • U zal toch deze tussenkomst van de Vlaamse overheid ontvangen op uw eigen rekeningnummer.

Moeten alle gezinsleden tijdelijk werkloos zijn om de tussenkomst te krijgen?

 • Neen. 1 werknemer in het gezin is voldoende om de tussenkomst te krijgen.

U heeft een budgetmeter en krijgt geen energie- en of waterfactuur?

 • U zal toch deze tussenkomst van de Vlaamse overheid ontvangen op uw eigen rekeningnummer.

Meer dan 1 gezinslid is tijdelijk werkloos. Ontvangt het gezin dan meerdere tussenkomsten?

 • Ja. Er zal voorzien worden in één tussenkomst per werknemer in het statuut van tijdelijke werkloosheid.

Wat met mensen die deeltijds technisch werkeloos zijn?  Wordt de premie dan pro rata uitbetaald?

 • Om het systeem eenvoudig te houden en omdat er grote onzekerheid is over de beschikbaarheid van voldoende administratieve krachten daarvoor (waardoor de tijdsduur van uitbetaling te sterk zo oplopen), werd beslist het recht op de forfaitaire vergoeding te laten openen bij 1 dag tijdelijke werkloosheid door coronamaatregelen. Er is dus ook geen pro-rata berekening.

Wat met personen die voor de coronacrisis in tijdelijke werkloosheid terecht kwamen?

 • Deze personen komen niet in aanmerking op deze vergoeding.

Hebben jullie al een zicht op de betaaldatum?

 • Dit is afhankelijk van de timing van de aanlevering van de gegevens door de RVA – Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen. We dringen aan op een spoedige aanlevering van de correcte informatie zodat de betalingen spoedig kunnen gebeuren. De Vlaamse administratie heeft ongeveer 14 dagen nodig om tot uitbetaling van de premie over te gaan zodra ze over de gegevens beschikt.

Gebeurt de uitbetaling op basis van de woonplaats van de werknemer of op basis van de werkplaats?

 • De vergoeding is voor in Vlaanderen gedomicilieerde werknemers en gebeurt dus in functie van de woonplaats van de werknemer. 

 

(Bron: Vlaamse regering / VREG)

Laatste update: 23 maart 2020

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Fluvius

Fluvius is het netbedrijf dat verantwoordelijk is voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en warmte. Fluvius beheert ook het gemeentelijke openbare verlichtingspark. In totaal beheert het bedrijf 230.000 kilometer aan nutsleidingen en 7 miljoen aansluitingen. Fluvius is in alle 300 Vlaamse steden en gemeenten actief. 

Neem contact op met

Brusselsesteenweg 199 9090 Melle

pers@fluvius.be

www.fluvius.be